निवृत्तीवेतन-पेंशन धारकांना सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी कशी मिळणार आहे. #Nageshjogade #Gratuity

https://drive.google.com/file/d/1imebbDefbGpvNAHLtpx414oh_QXkhWTW/view?usp=drivesdk Download from the link #pension, #Nivruttivetan,#Satvavetanayog,#Nageshjogade, #Gratuity

निवृत्तीवेतन-पेंशन धारकांना सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी कशी मिळणार आहे. #Nageshjogade #Gratuity

Source

0
(0)

https://drive.google.com/file/d/1imebbDefbGpvNAHLtpx414oh_QXkhWTW/view?usp=drivesdk

Download from the link

#pension, #Nivruttivetan,#Satvavetanayog,#Nageshjogade, #Gratuity

0 / 5. 0